Kampus UJEP

Pro:
Projekty CZ s.r.o.

Kdy:
2008

Co:
Objednatel požadoval vytvoření vizualizace urbanistické studie kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Jelikož se jednalo o studii, bylo važadováno minimum detailů.

Jedna z mých prvních zakázek. Modely stávajících okolních budov (bíle) a vrstevnice terénu byly dodány zákazníkem. Podle náčrtů zákazníka jsem vytvořil nové budovy (žlutě). Dále jsem vytvořil komunikace, travnaté plochy a stromy podle architektonické studie.