GTE Semily – Řeky

Pro:
Projekty CZ s.r.o.

Kdy:
2012

Co:
Objednatel požadoval vytvoření vizualizace hrubého modelu připravované Geotermální elektrárny v Semilech a jeho zasazení do městské části Řeky. A to ve dvou variantách.