Sanační technologie kanalizací

Pro:
Zepris s.r.o.

Kdy:
2011

Co:
Objednatel požadoval vytvoření animace bezvýkopové sanační technologie kanalizací, která by ukázala hlavní výhody této technologie.

Bylo nutné vytvořit jednoduchý scénář animace, který se postupně upravoval podle požadavků zákazníka. Dále bylo třeba vymodelovat celou scénu a všechny objekty v ní. Jen model dodávky Mercedes jsem zakoupil a pak dále upravil. Oba roboty jsem modeloval jen na základě několika fotografií, víc bohužel nebylo k dispozici, stejně tak i vnitřek dodávky a vozík.