Pádla Raab paddles

Pro:
Raab paddles

Kdy:
2015

Co:
Objednatel požadoval vytvoření prezentace pádla pro kajak a prkno.

Jednotlivé objekty jsem vytvořil na základě skutečných pádel, která jsem měl zapůjčená.

Kajak

Prkno